Giải bài 1 trang 212 SGK vật lí 11: Kính hiển vi

Học Lớp

Administrator
Thành viên BQT
Giải bài 1 trang 212 SGK vật lí 11: Kính hiển vi
Đề bài
Nêu công dụng và cấu tạo của kính hiển vi.
Lời giải chi tiết
Công dụng và cấu tạo của kính hiển vi
Kính hiển vi là dụng cụ quang bổ trợ cho mắt để quan sát những vật rất nhỏ, bằng cách tạo ảnh có góc trông lớn. Số bội giác của kính hiển vi lớn hơn rất nhiều so với số bội giác của kính lúp.
Kính hiển vi có hai bộ phận chính:

Vật kính L$_{1}$ là một thấu kính hội tụ (thực ra là một hệ thấu kính tác dụng như thấu kính hội tụ) có tiêu cự rất nhỏ (cỡ milimét).
Thị kính L$_{2}$ là một kính lúp dùng để quan sát ảnh của vật tạo bởi vật kính.
Khoảng cách giữa hai quang tâm O$_{1}$O$_{2}$ = l không đổi.
Khoảng cách F'$_{1}$F$_{2}$ = δ là độ dài quang học.