Em hiểu gì về các chi tiết xoay quanh nhân vật Mị Châu

Học Lớp

Administrator
Thành viên BQT
Hư cấu các chi tiết về Mị Châu, người xưa đã thể hiện thái độ, tình cảm và sự đánh giá công bằng, hết sức nhân văn đối với nàng. Trừng phạt tội lỗi đúng với mức độ phạm tội nhưng hiểu rõ nguyên nhân dẫn đến hành vi này (hoàn cảnh đặc biệt - là vợ, do sự mất cảnh giác của cha, do cha buông lỏng việc bảo mật đã cho nàng biết cả bí mật quốc gia), cũng như bản chất ngây thơ, nhẹ dạ, cái tâm trong sáng của người phạm tội. Do vậy một mặt kết tội chết đối với Mị Châu, mặt khác đã làm rõ sự trong sáng, không cố ý. Công lí nhân dân bao giờ cũng có hai mặt: nghiêm khắc và nhân ái: chặt chẽ và rộng lượng. Bài học của Mị Châu cũng là bài học cho các thế hệ trẻ muôn đời sau. Bài học biết đặt lợi ích dân tộc, lợi ích quốc gia lên trên tình cảm cá nhân. Cần tỉnh táo, suy nghĩ thận trọng khi hành động.