Độ dài đường tròn, cung tròn

Học Lớp

Administrator
Thành viên BQT
1. Các kiến thức cần nhớ
Công thức tính độ dài đường tròn (chu vi đường tròn)

Cho đường tròn \(\left( {O;R} \right)\), độ dài \(\left( C \right)\) của đường tròn ( hay chu vi của đường tròn) là \(C = 2\pi R\,\)hay \(C = \pi d\,\,\)với \(d = 2R\) là đường kính của \(\left( O \right)\) .
Công thức tính độ dài cung tròn
Độ dài đường tròn, cung tròn.PNG

Trên đường tròn bán kính $R$, độ dài $l$ của một cung \(n^\circ \) được tính theo công thức \(l = \dfrac{{\pi Rn}}{{180}}\).

2. Các dạng toán thường gặp
Dạng 1: Tính độ dài đường tròn, cung tròn
Phương pháp:
Sử dụng các công thức tính chu vi đường tròn và độ dài cung tròn.

Dạng 2: Bài toán tổng hợp
Phương pháp:
Sử dụng linh hoạt các kiến thức đã học để tính góc ở tâm, bán kinh đường tròn. Từ đó tính được độ dài đường tròn và độ dài cung tròn.