Điều nào sau đây không đúng khi nói về hậu quả của việc nạo phá thai?

Nam Vũ

New member
Điều nào sau đây không đúng khi nói về hậu quả của việc nạo phá thai?
A. Gây mất nhiều máu, viêm nhiễm cơ quan sinh dục
B. Là một trong những biện pháp sinh đẻ có kế hoạch
C. Có thể gây tử vong
D. Có thể gây vô sinh
 
Việc nạo phá thai không phải là một trong những biện pháp sinh đẻ có kế hoạch.
Đáp án cần chọn là: B