Công thức tính diện tích hình tròn bằng thơ lục bát

Học Lớp

Administrator
Thành viên BQT
Công thức tính diện tích hình tròn thường gặp nên để nhớ người ta phổ thành những vân thơ lục bát. Đây là nguồn cảm hứng không chỉ giúp người học nhớ lâu công thức diện tích hình tròn mà làm người học yêu toán học hơn.
diện tích hình tròn.JPG

1. Hình tròn là gì

Hình tròn hay đường tròn là quỹ tích của tất cả những điểm trên một mặt phẳng, cách đều một điểm cho trước bằng một khoảng cách cho trước. Điểm cho trước gọi là tâm đường tròn, khoảng cách cho trước là bán kính đường tròn.

2. Công thức diện tích và chu vi hình tròn

Công thức tính diện tích hình tròn là gì

Diện tích hình tròn (đóng hay mở) bằng π nhân với bình phương bán kính của đường tròn bao quanh.
Giả sử hình tròn có bán kính r thì diện tích được tính theo công thức diện tích hình tròn:
S = r2.π​

Công thức tính chu vi hình tròn

Công thức chu vi hình tròn C được tính theo công thức
chu vi hình tròn.png

C = 2π.r = π.d (với d là đường kính; r là bán kính)​
Những vần thơ lục bát vui được sáng tác kiểu như trên góp phần rất lớn vào việc tạo cảm hứng để học sinh cảm giác môn toán đỡ căng thẳng hơn và dễ thuộc công thức hơn:
Hình tròn diện tích giản đơn
Bình phương bán kính ta nhân ngay vào
Ba phảy mười bốn phía sau
Chu vi cũng dễ tính mau bạn à
Đường kính ta lấy nhân ra
Ba phảy mười bốn, thế là đã xong.

3. Ví dụ minh họa

Ví dụ 1: Tính diện tích hình tròn khi biết bán kính là r = 4 cm.
Hướng dẫn
Áp dụng công thức tính diện tích hình tròn: S = r2.π = 42.π = 16π (cm2)
Kết luận: Diện tích là 16π (cm2)

Ví dụ 2: Tính diện tích của một mặt bàn hình tròn có bán kính 45 cm .
Hướng dẫn
Diện tích của mặt bàn hình tròn là: 45 × 45 × 3 , 14 = 6358,5 ( cm2 )
Kết luận: 6358,5 ( cm2 )

Ví dụ 3: Tính diện tích phần tô đậm trong hình vẽ, biết bán kính đường tròn lớn r2=1,7cm. bán kính đường tròn bé r1=1.2cm.
diện tích hình tròn.png

Hướng dẫn
Diện tích phần tô đậm bằng diện tích đường tròn lớn trừ đi diện tích đường tròn bé.
  • Diện tích hình tròn bé là: S1= π. (r1)2 = 3,14 .(1,2)2 = 4.5216 (cm2)
  • Diện tích hình tròn lớn là: S2= π.(r2)2 = 3,14 . (1,7)2 = 9,0746 (cm2)
  • Diện tích phần tô đậm trong hình vẽ là: \({S_{{\rm{Tô}}{\rm{ đậm}}}}\) = S1 - S2 = 9,0746 - 4,5216 = 4,553(cm2)
Kết luận: Diện tích tam giác S = 4,553(cm2)

Trên đây là hướng dẫn công thức tính diện tích hình tròn và ví dụ minh họa cách tính, hy vọng với bài viết trên các bạn, các em học sinh có thể áp dụng vào bài toán tương tự.
 
Sửa lần cuối: