Có bao nhiêu mảng kiến tạo lớn:

Hoàng Ngân

New member
Có bao nhiêu mảng kiến tạo lớn:
A. 6B. 7
C. 8D. 9
 
Đáp án: B. 7
Giải thích: Các mảng kiến tạo lớn: mảng Á-Âu, mảng Phi, mảng Ấn Độ, mảng Bắc Mĩ, mảng Nam Mĩ, mảng Thái Bình Dương, mảng Nam Cực (trang 66 SGK Địa lí lớp 8).