Toán lớp 1 Chủ đề điểm và đoạn thằng

Học Lớp

Administrator
Thành viên BQT
Các số trong phạm vi 100 là kiến thức học sinh lớp 1 phải học, chủ đề này thuộc chương 3 trong sgk toán. Ngoài ra học các số trong phạm vi 100, các em còn học đo độ dài. Để tìm hiểu chi tiết thêm, mời bạn đọc vào sau:

I. Những kiến thức học sinh lớp 1 phải nhớ là
  • Em phải biết được hình dạng của điểm, đoạn thẳng.
  • Em cần đọc tên điểm, đoạn thẳng.
  • Em cần biết Cách kẻ một đoạn thẳng.
Chủ đề điểm và đoạn thằng.png

II. CÁC DẠNG TOÁN

Dạng bài 1: Nhận biết điểm, đoạn thẳng.
Quan sát hình đã cho để xác định là điểm hay đoạn thẳng ?

Ví dụ: Chọn câu trả lời đúng

chủ đề điểm.png

Trên hình là:
A. Điểm
B. Đoạn thẳng
C. Hình tròn
D. Chữ A.
Hướng dẫn giải

Hình đã cho là điểm A.
Đáp án cần chọn là A.

Dạng bài 2: Đọc tên điểm và đoạn thẳng

Quan sát hình vẽ và đọc tên các điểm, đoạn thẳng.
  • Điểm được đặt tên bằng các chữ cái trong bảng chữ cái tiếng anh và viết in hoa.
  • Đoạn thẳng được giới hạn bởi hai điểm và tên của đoạn thẳng được đọc bằng cách ghép tên hai điểm đó.
Ví dụ: Đọc tên điểm và đoạn thẳng có trong hình sau:

Đọc tên điểm và đoạn thẳng có trong hình sau.png


Hướng dẫn giải

Trong hình đã cho có:
  • Ba điểm: A, B, C
  • Hai đoạn thẳng: AB, BC.

Dạng bài 3: Đếm số điểm, đoạn thẳng có trong mỗi hình.

Quan sát hình vẽ, lần lượt đếm các đoạn thẳng và các điểm có trong hình.
Chú ý một số trường hợp các đoạn thẳng có phần trùng nhau.

Ví dụ: Hình dưới đây có bao nhiêu điểm, bao nhiêu đoạn thẳng ?

Hình dưới đây có bao nhiêu điểm.png


Hướng dẫn giải
Hình đã cho có:
  • 5điểm: A, B, C, D, E
  • 5 đoạn thẳng: AB, BC, CD, DE, EA.