Bảng nguyên hàm của 12 hàm đặc biệt

Học Lớp

Administrator
Thành viên BQT
Bài viết trước đã giới thiệu bảng nguyên hàm của hàm đơn giản, trong bài này sẽ gửi tới bạn đọc bảng của 12 nguyên hàm đặc biết. Khác với bảng nguyên hàm trước đó, bảng này sẽ kèm các ví dụ minh họa tương ứng với mỗi hàm.

 
Sửa lần cuối: