Học hóa 8

Để học tốt Hóa học lớp 8, các lời giải bài tập Hóa học 8 (Giải sbt Hóa học 8) được biên soạn bám sát theo nội dung Sách bài tập (SBT) Hóa học 8.

Hóa học 8: I - Chất, Nguyên tử và Phân tử

Tổng hợp Lý thuyết và các dạng bài tập Chất, Nguyên tử - Phân tử Hóa Học lớp 8 có đáp án và lời giải chi tiết được biên soạn theo sách giáo khoa (sgk), sách bài tập (sbt) Hóa Học 8.
Chủ đề
12
Bài viết
12
Chủ đề
12
Bài viết
12

Hóa học 8: II - Phản ứng hóa học

Tổng hợp Lý thuyết và các dạng bài tập Phản ứng hóa học Hóa Học lớp 8 có đáp án và lời giải chi tiết được biên soạn theo sách giáo khoa (sgk), sách bài tập (sbt) Hóa Học 8.
Chủ đề
4
Bài viết
4
Chủ đề
4
Bài viết
4

Hóa học 8: III - Mol và tính toán hóa học

Tổng hợp Lý thuyết và các dạng bài tập Mol - tính toán hóa học Hóa Học lớp 8 có đáp án và lời giải chi tiết được biên soạn theo sách giáo khoa (sgk), sách bài tập (sbt) Hóa Học 8.
Chủ đề
8
Bài viết
8
Chủ đề
8
Bài viết
8

Hóa học 8: IV - Oxi và Không khí

Tổng hợp Lý thuyết và các dạng bài tập Oxi - Không khí Hóa Học lớp 8 có đáp án và lời giải chi tiết được biên soạn theo sách giáo khoa (sgk), sách bài tập (sbt) Hóa Học 8.
Chủ đề
5
Bài viết
5
Chủ đề
5
Bài viết
5

Hóa học 8: V - Hiđro và Nước

Tổng hợp Lý thuyết và các dạng bài tập Hiđro - Nước Hóa Học lớp 8 có đáp án và lời giải chi tiết được biên soạn theo sách giáo khoa (sgk), sách bài tập (sbt) Hóa Học 8.
Chủ đề
7
Bài viết
7
Chủ đề
7
Bài viết
7

Hóa học 8: VI - Dung dịch

Tổng hợp Lý thuyết và các dạng bài tập Dung dịch Hóa Học lớp 8 có đáp án và lời giải chi tiết được biên soạn theo sách giáo khoa (sgk), sách bài tập (sbt) Hóa Học 8.
Chủ đề
9
Bài viết
9
Chủ đề
9
Bài viết
9

Hóa học 8: VII - Tài liệu và đề thi

Tải tài liệu, chuyên đề, giáo án, bài tập, đề kiểm tra và đề thi thử môn Hóa Học 8 miễn phí.
Chủ đề
278
Bài viết
594
Chủ đề
278
Bài viết
594