Lớp 12 Lớp 12 thuộc khối THPT, học sinh sẽ học nhiều môn quan trọng như toán, lý, hóa, sinh, anh, sử, địa, giáo dục công dân.

Tiếng anh 12

Để học tốt Tiếng Anh lớp 12, các lời giải bài tập Tiếng Anh 12 (Giải sbt Tiếng Anh 12) được biên soạn bám sát theo nội dung Sách bài tập (SBT) Tiếng Anh 12.
Chủ đề
2.8K
Bài viết
4.9K
Chủ đề
2.8K
Bài viết
4.9K

Ngữ Văn 12

Để học tốt Ngữ Văn lớp 12, các lời giải bài tập Ngữ Văn 12 (Giải sbt Ngữ Văn 12) được biên soạn bám sát theo nội dung Sách bài tập (SBT) Ngữ Văn 12.
Chủ đề
1.2K
Bài viết
1.2K

Lịch sử 12

Để học tốt Lịch Sử lớp 12, các lời giải bài tập Lịch Sử 12 (Giải sbt Lịch Sử 12) được biên soạn bám sát theo nội dung Sách bài tập (SBT) Lịch Sử 12.
Chủ đề
5.5K
Bài viết
10.6K

Địa Lý 12

Để học tốt Địa Lý lớp 12, các lời giải bài tập Địa Lý 12 (Giải sbt Địa Lý 12) được biên soạn bám sát theo nội dung Sách bài tập (SBT) Địa Lý 12.
Chủ đề
734
Bài viết
1.5K
Chủ đề
734
Bài viết
1.5K

GDCD 12

Để học tốt GDCD lớp 12, các lời giải bài tập GDCD 12 (Giải sbt GDCD 12) được biên soạn bám sát theo nội dung Sách bài tập (SBT) GDCD 12.
Chủ đề
972
Bài viết
1.9K
Chủ đề
972
Bài viết
1.9K

Thông tin giáo dục

Cập nhập thông tin giáo dục
Chủ đề
1.1K
Bài viết
1.2K
Chủ đề
1.1K
Bài viết
1.2K

Lớp 11 Lớp 11 thuộc khối THPT, học sinh sẽ học nhiều môn quan trọng như toán, lý, hóa, sinh, anh, sử, địa, giáo dục công dân.

Tiếng Anh 11

Để học tốt Tiếng Anh lớp 11, các lời giải bài tập Tiếng Anh 11 (Giải sbt Tiếng Anh 11) được biên soạn bám sát theo nội dung Sách bài tập (SBT) Tiếng Anh 11.
Chủ đề
370
Bài viết
625
Chủ đề
370
Bài viết
625

Sinh học 11

Để học tốt Sinh Học lớp 11, các lời giải bài tập Sinh Học 11 (Giải sbt Sinh Học 11) được biên soạn bám sát theo nội dung Sách bài tập (SBT) Sinh Học 11.
Chủ đề
1K
Bài viết
1.8K

Ngữ văn 11

Để học tốt Ngữ Văn lớp 11, các lời giải bài tập Ngữ Văn 11 (Giải sbt Ngữ Văn 11) được biên soạn bám sát theo nội dung Sách bài tập (SBT) Ngữ Văn 11.
Chủ đề
823
Bài viết
823

Hỏi và Đáp Lịch Sử 11

Trả lời các câu hỏi về lịch sử lớp 11
Chủ đề
850
Bài viết
1.8K
Chủ đề
850
Bài viết
1.8K

Địa lý 11

Chia sẻ những kiến thức địa lý lớp 11 quan trọng
Chủ đề
525
Bài viết
1.1K
Chủ đề
525
Bài viết
1.1K

Hỏi và Đáp GDCD 11

Giải đáp các câu hỏi GDCD lớp 11 từ căn bản tới nâng cao
Chủ đề
278
Bài viết
620
Chủ đề
278
Bài viết
620

Lớp 10 Lớp 10 thuộc khối THPT, học sinh sẽ học nhiều môn quan trọng như toán, lý, hóa, sinh, anh, sử, địa, giáo dục công dân.

Tiếng Anh 10

Để học tốt Tiếng Anh lớp 10, các lời giải bài tập Tiếng Anh 10 (Giải sbt Tiếng Anh 10) được biên soạn bám sát theo nội dung Sách bài tập (SBT) Tiếng Anh 10.
Chủ đề
256
Bài viết
418
Chủ đề
256
Bài viết
418

Ngữ văn 10

Để học tốt Ngữ Văn lớp 10, các lời giải bài tập Ngữ Văn 10 (Giải sbt Ngữ Văn 10) được biên soạn bám sát theo nội dung Sách bài tập (SBT) Ngữ Văn 10.
Chủ đề
705
Bài viết
705

Hỏi và Đáp Lịch Sử 10

Trả lời câu hỏi lịch sử lớp 10
Chủ đề
716
Bài viết
1.5K
Chủ đề
716
Bài viết
1.5K

Sinh Học 10

Chia sẻ tài liệu sinh học lớp 10 từ căn bản tới nâng cao
Chủ đề
533
Bài viết
1.1K
Chủ đề
533
Bài viết
1.1K

Địa lý 10

Chia sẻ các tài liệu vật lý lớp 10
Chủ đề
1.1K
Bài viết
2.3K
Chủ đề
1.1K
Bài viết
2.3K

Hỏi và Đáp GDCD 10

Giải đáp các câu hỏi GDCD lớp 10 từ căn bản tới nâng cao
Chủ đề
247
Bài viết
508
Chủ đề
247
Bài viết
508

Lớp 9 Lớp 9 thuộc khối THCS, học sinh sẽ học nhiều môn quan trọng như toán, lý, hóa, sinh, anh, sử, địa, giáo dục công dân.

Vật lý 9

Để học tốt vật lý lớp 9, các lời giải bài tập vật lý 9 (Giải sbt vật lý 9) được biên soạn bám sát theo nội dung Sách bài tập (SBT) vật lý 9.
Chủ đề
449
Bài viết
947

Ngữ văn 9

Để học tốt Ngữ văn lớp 9, các lời giải bài tập Ngữ văn 9 (Giải sbt Ngữ văn 9) được biên soạn bám sát theo nội dung Sách bài tập (SBT) Ngữ văn 9.
Chủ đề
1.7K
Bài viết
2K

Tiếng anh 9

Để học tốt Tiếng anh lớp 9, các lời giải bài tập Tiếng anh 9 (Giải sbt Tiếng anh 9) được biên soạn bám sát theo nội dung Sách bài tập (SBT) Tiếng anh 9.
Chủ đề
142
Bài viết
243
Chủ đề
142
Bài viết
243

Tài liệu sinh học lớp 9

Chia sẻ những tài liệu hay nhất về sinh học lớp 9
Chủ đề
411
Bài viết
898
Chủ đề
411
Bài viết
898

Tin tuyển sinh vào lớp 10

Cập nhập những thông tin tuyển sinh mới nhất vào lớp 10 trường chuyên, trường trọng điểm trên toàn quốc
Chủ đề
1
Bài viết
1
Chủ đề
1
Bài viết
1

Lớp 8 Lớp 8 thuộc khối THCS, học sinh sẽ học nhiều môn quan trọng như toán, lý, hóa, sinh, anh, sử, địa, giáo dục công dân.

Vật lý 8

Để học tốt vật lý lớp 8, các lời giải bài tập vật lý 8 (Giải sbt vật lý 8) được biên soạn bám sát theo nội dung Sách bài tập (SBT) vật lý 8.
Chủ đề
334
Bài viết
676

Ngữ văn 8

Để học tốt Ngữ Văn lớp 8, các lời giải bài tập Ngữ Văn 8 (Giải sbt Ngữ Văn 8) được biên soạn bám sát theo nội dung Sách bài tập (SBT) Ngữ Văn 8.
Chủ đề
1.3K
Bài viết
1.8K

Hỏi và Đáp sinh 8

Giải đáp các câu hỏi sinh học lớp 8
Chủ đề
318
Bài viết
699
Chủ đề
318
Bài viết
699

Hỏi và đáp Tiếng Anh 8

Giải đáp những câu hỏi còn thắc mắc tới Tiếng Anh lớp 8
Chủ đề
83
Bài viết
203
Chủ đề
83
Bài viết
203

Địa Lý 8

Chia sẻ tài liệu địa lý lớp 8
Chủ đề
382
Bài viết
834
Chủ đề
382
Bài viết
834

Lịch sử 8

Chia sẻ tài liệu lịch sử lớp 8
Chủ đề
242
Bài viết
539
Chủ đề
242
Bài viết
539

Lớp 7 Lớp 7 thuộc khối THCS, học sinh sẽ học nhiều môn quan trọng như toán, lý, hóa, sinh, anh, ngữ văn, sử, địa, giáo dục công dân.

Chủ đề
57
Bài viết
60

Vật lý 7

Để học tốt vật lý lớp 7, các lời giải bài tập vật lý 7 (Giải sbt vật lý 7) được biên soạn bám sát theo nội dung Sách bài tập (SBT) vật lý 7.
Chủ đề
512
Bài viết
1K

Hỏi và Đáp sinh học 7

Giải đáp các câu hỏi sinh học lớp 7
Chủ đề
185
Bài viết
386
Chủ đề
185
Bài viết
386

Ngữ Văn 7

Để học tốt Ngữ Văn lớp 7, các lời giải bài tập Ngữ Văn 7 (Giải sbt Ngữ Văn 7) được biên soạn bám sát theo nội dung Sách bài tập (SBT) Ngữ Văn 7.
Chủ đề
905
Bài viết
1.2K

Hỏi và Đáp Tiếng Anh 7

Giúp nhau giải những câu hỏi Tiếng Anh lớp 7
Chủ đề
72
Bài viết
184
Chủ đề
72
Bài viết
184

Lịch Sử 7

Chia sẻ tài liệu lịch sử lớp 7
Chủ đề
249
Bài viết
534
Chủ đề
249
Bài viết
534

Địa lý 7

Chia sẻ tài liệu địa lý lớp 7
Chủ đề
467
Bài viết
1K
Chủ đề
467
Bài viết
1K

Hỏi và Đáp GDCD 7

Giải đáp các câu hỏi GDCD lớp 7
Chủ đề
96
Bài viết
237
Chủ đề
96
Bài viết
237

Lớp 6 Lớp 6 thuộc khối THCS, học sinh sẽ học nhiều môn quan trọng như toán, lý, sinh, anh, ngữ văn, địa, giáo dục công dân.

Toán 6

Để học tốt Toán lớp 6, các lời giải bài tập Toán 6 (Giải sbt Toán 6) được biên soạn bám sát theo nội dung Sách bài tập (SBT) Toán 6.
Chủ đề
48
Bài viết
48

Vật lý 6

Để học tốt vật lý lớp 6, các lời giải bài tập vật lý 6 (Giải sbt vật lý 6) được biên soạn bám sát theo nội dung Sách bài tập (SBT) vật lý 6.
Chủ đề
210
Bài viết
431

Hỏi đáp sinh học lớp 6

Giải đáp các câu hỏi sinh học lớp 8 từ căn bản tới nâng cao
Chủ đề
319
Bài viết
701
Chủ đề
319
Bài viết
701

Ngữ văn 6

Để học tốt Ngữ Văn lớp 6, các lời giải bài tập Ngữ Văn 6 (Giải sbt Ngữ Văn 6) được biên soạn bám sát theo nội dung Sách bài tập (SBT) Ngữ Văn 6.
Chủ đề
1.2K
Bài viết
1.5K

Hỏi và Đáp Tiếng Anh 6

Trả lời các câu hỏi liên quan tới tiếng anh lớp 6 giúp bạn học tốt hơn
Chủ đề
79
Bài viết
175
Chủ đề
79
Bài viết
175

Lớp 5 Lớp 5 thuộc khối Tiểu học, học sinh sẽ học nhiều môn quan trọng như Toán, Tiếng việt, địa lý, lịch sử và tiếng anh.

Toán 5

Để học tốt Toán lớp 5, các lời giải bài tập Toán 5 (Giải sbt Toán 5) được biên soạn bám sát theo nội dung Sách bài tập (SBT) Toán 5.
Chủ đề
79
Bài viết
89

Tiếng việt 5

Để học tốt Tiếng việt lớp 5, các lời giải bài tập Tiếng việt 5 (Giải sbt Tiếng việt 5) được biên soạn bám sát theo nội dung Sách bài tập (SBT) Tiếng việt 5.
Chủ đề
80
Bài viết
80
Chủ đề
80
Bài viết
80

Lớp 4 Lớp 4 thuộc khối Tiểu học, học sinh sẽ học nhiều môn quan trọng như Toán, Tiếng việt, địa lý, lịch sử và tiếng anh.

Chủ đề
68
Bài viết
68

Lớp 3 Lớp 3 thuộc khối Tiểu học, học sinh sẽ học nhiều môn quan trọng như Toán, Tiếng việt, môn tự nhiên và xã hội và tiếng anh.

Toán 3

Để học tốt Toán lớp 3, các lời giải bài tập Toán 3 (Giải sbt Toán 3) được biên soạn bám sát theo nội dung Sách bài tập (SBT) Toán 3.
Chủ đề
71
Bài viết
71

Lớp 2 Lớp 2 thuộc khối Tiểu học, học sinh sẽ học môn quan trọng là Toán, Tiếng việt

Toán 2

Để học tốt Toán lớp 2, các lời giải bài tập Toán 2 (Giải sbt Toán 2) được biên soạn bám sát theo nội dung Sách bài tập (SBT) Toán 2.
Chủ đề
88
Bài viết
88

Lớp 1 Lớp 1 thuộc khối Tiểu học, học sinh sẽ học môn quan trọng là Toán, Tiếng việt

Câu lạc bộ sinh viên

Câu lạc bộ sinh viên (clb) là nơi sinh viên muốn tìm thêm nhiều giá trị khác ngoài việc trải nghiệm học tập ở trường đại học. Nơi gặp gỡ những người cùng sở thích và nâng cao chất lượng cuộc sống đại học của bạn.
Chủ đề
51
Bài viết
51
Chủ đề
51
Bài viết
51

Giải trí

Chuyên trang thông tin giải trí Sao Việt & Quốc Tế, tin tức âm nhạc, showbiz, hậu trường sân khấu điện ảnh, trailer phim chiếu rạp mới nhất.
Chủ đề
29
Bài viết
29
Chủ đề
29
Bài viết
29

Khoa học công nghệ Chuyên mục công nghệ, thủ thuật, tư vấn sử dụng phần mềm, phần cứng, sửa lỗi mạng, sửa lỗi máy tính trên hệ điều hành như Windows, macOS, Linux, Android, iOS,...

Ứng dụng

Tổng hợp các thủ thuật ứng dụng chat, ứng dụng nhắn tin, ứng dụng văn phòng, trình duyệt web, chỉnh sửa nhạc, video và rất nhiều ứng dụng hữu ích khác.
Chủ đề
74
Bài viết
74
Chủ đề
74
Bài viết
74

Hệ thống

Chuyên mục hệ thống hướng dẫn bảo mật, máy chủ, thủ thuật mạng, cài win, sửa lỗi máy tính, diệt virut, malware....
Chủ đề
2
Bài viết
2
Chủ đề
2
Bài viết
2

Môn đại cương bậc Đại Học

Giải đáp những câu hỏi thường gặp các môn đại cương bậc đại học
Chủ đề
77.5K
Bài viết
135.5K
Chủ đề
77.5K
Bài viết
135.5K

Nhận bài mỗi ngày

Thống kê diễn đàn

Chủ đề
139,151
Bài viết
241,659
Thành viên
2,907
Thành viên mới
Trần Tuấn Khanh